Διοικητικό Συμβούλιο

Στη Μυτιλήνη σήμερα Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 6.30 μμ συνήλθαν στην αίθουσα της Π.Υ. τα εκλεγμένα μέλη του Σωματείου μας μετά από πρόσκληση της πλειονοψηφήσασας συμβούλου, σε συνεδρίαση με μόνο θέμα. Συγκρότηση του Δ. Σ. σε σώμα.

Με την παρουσία όλων των εκλεγμένων μελών πλην του κ. Ευστρατίου Μιχαλέλη λόγω βλάβης του αυτοκινήτου του δεν μπόρεσε να προσέλθει και συμφωνούντος τηλεφωνικά- και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, το Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής.


Πρόεδρος: Δημήτρης Βελούτσος
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μακρής
Γεν. Γραμματέας: Πελαγία Μαλαμά
Ειδ. Γραμματέας: Χαράλαμπος Πετρέλλης
Ταμίας: Ευστράτιος Μιχαλέλης
Βοηθός Ταμία Παναγιώτης Εγγλέζος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: π. Νικόλαος Μαυρουδής
Έφορος Πειθαρχικού: Ευάγγελος Βουνάτσος
Έφορος Υλικού: Νικόλαος Στεφανής


Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.


Ο Πρόεδρος  Η Γ. Γραμματέας    Τα Μέλη
( Τ.Σ.Υ.)         ( Τ.Υ.)              ( Τ.Υ.)

Πιστό αντίγραφο Πρακτικού Νο.1
Μυτιλήνη 14-12- 2016

 

Ο Πρόεδρος                   Η Γ. Γραμματέας
Δημήτρης Βελούτσος           Πελαγία Μαλαμά  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

WEBGRECO
Ευχαριστούμε την εταιρεία WEBGRECO για την υποστήριξή του προς τον σύλλογό μας.
+ -
EXPRESS OIL
Ευχαριστούμε την εταιρεία EXPRESS OIL για την υποστήριξή της προς τον σύλλογό μας.
+ -
ΕΛΜΟΝ
Ευχαριστούμε την εταιρεία ΕΛΜΟΝ για την υποστήριξή της προς τον σύλλογό μας.
+ -
Lesvos.Pro
Ευχαριστούμε το Lesvos.Pro για την υποστήριξή του προς τον σύλλογό μας.
+ -
Στούντιο Παράδεισος
Ευχαριστούμε το Στούντιο Παράδεισος για την υποστήριξή του προς τον σύλλογό μας.
+ -